CZECH WORK FOR YOU


PRINCIP

Získání nových pracovníků do českých podniků cíleným náborem ze zahraničních pracovních trhů.

NÁSTROJE

 • Nabídka práce v jazyce cílené země
 • Samostatná internetová aplikace s nabídkou a odpovědním formulářem - zobrazuje se jen v dané zemi v jakémkoli zařízení (PC, tablet mobil)
 • Vlastní doména s názvem pozice
 • Podpora nabídky cílenou lokální reklamou na sociálních sítích a ve vyhledávačích dané země
 • Přímé oslovení uchazečů
 • Vytváření databáze uchazečů

REALIZACE

 • 30 denní náborová kampaň v dané zemi
 • Správa dotazníků
 • Průběžné předávání uchazečů personálnímu odd. nebo agentuře
 • Oslovení uchazečů s dalšími informacemi

VYUŽITÍ

 • Logistika a skladování
 • Průmyslová výroba
 • Doprava
 • Obchod a prodej
 • Stavebnictví
 • Specializované kvalifikované profese

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

 • Pro české firmy nebo pracovní agentury, které:
 • mají nabídku vhodných pracovních míst pro cizince
 • mají možnost zajistiti ubytování
 • zajišťují svým pracovníkům vyřízení zaměstnaneckých karet

TERITORIA

 • Země EU
 • Třetí země mimo EU

CENA

16 - 21 000,- Kč bez DPH dle lokálních podmínek za všechny služby