Employer branding

Pokud se rozhodujete výrazně zlepšit vnímání vaší značky na pracovním trhu, a tak snadněji získávat kvalitní kandidáty, jsme připraveni vám vytvořit  komplexní projekt HR marketingu cílený na budování značky na trhu (employer branding). Na rozdíl od našich náborových služeb se jedná o dlouhodobý projekt, který zahrnuje:

  • Employer brand audit ( identita, pověst, styl komunikace, návrh změn)
  • HR marketing plán (nástroje, plán implementace, styl komunikace)
  • Strategie značky (definice jedinečnosti a charakteristik, identifikace cílových zaměstnanců, definice klíčové firemní vize pro HR)

Po vytvoření této části vás v tom ale nenecháme. Pomůžeme vám s aplikací vaší koncepce Employer brandingu v externí i interní komunikaci firmy.