Interní komunikace


Podnik je chápán jako určitý druh miniaturního společenství lidí, které si vytváří své vlastní hodnotové systémy, normy a vzory, ovlivňující mínění, postoje a jednání lidí. V mnoha případech jsme se setkali s tím, že řešení problematiky dané firmy leží v interních firemních resp. mezilidských vztazích a komunikaci, které ovlivňují celou firemní kulturu. Z tohoto důvodu jsme připravili služby, které vedou k odstranění těchto bariér úspěšného podnikání a pomáhají vytvářet pozitivní atmosféru ve firmách a týmech.

Služby, které nabízíme:

 • Diagnostika komunikačních a výkonnostních bariér ve firmě
 • Řízení a tvorba změn ve firemní kultuře
 • Kultivace vztahů ve firmě a na pracovišti
 • Poradenství v oblasti motivace zaměstnanců
 • Komplexní projekty interní komunikace
 • Využívání sociálních sítí pro interní komunikaci
 • Tvorba systémů projektové spolupráce
 • Vytváření znalostních firemních komunit

Formy spolupráce:

 • Firemní workshopy
 • Externí podnikový sociolog
 • Tvorba projektů na míru
 • Outsourcing HR marketingu
 • Konzultace k jednotlivým problémům